logo fundacji piękna polska

O Fundacji

Witaj na oficjalnej stronie Fundacji Piękna Polska

Fundacja powstała w celu ochrony wartości cywilizacji chrześcijańskiego Zachodu oraz obrony i sławienia łacińskiej kultury Polski i Polaków. Naszą podstawą ideową jest klasyczny prymat piękna, dobra i prawdy, pojmowany zarówno jako cel i środek działania w życiu narodu i jednostki. Promujemy i chronimy polski styl życia, przemysł i rzemiosło, wspieramy misję Kościoła.

Nie szukamy ludzi „letnich” i obojętnych, jednak nasze drzwi są szeroko otwarte tak samo dla katolików, innowierców, jaki i ludzi dopiero poszukujących Boga. Jednak wszyscy, którzy chcą być z nami związani, muszą wyrażać szacunek dla chrześcijaństwa i polskości. Dlatego będziemy bronić katolików i Polaków przed przemocą, agresją, bluźnierstwem i nietolerancją. Wszystkim chrześcijanom świata, mordowanym, gwałconym, prześladowanym i dyskryminowanym będziemy nieść pomoc na miarę naszych sił i środków.

Siedem uczynków miłosierdzia względem duszy i siedem uczynków miłosierdzia względem ciała stanowi nasza naczelną dewizę. Broniąc fundamentów tożsamości użyjemy wszystkich najnowocześniejszych metod, udowadniając, iż tradycja nie oznacza wstecznictwa.

Wierzymy, że upartą pracą i modlitwą możliwe jest oczyszczenie serc i umysłów z jadu nienawiści, uprzedzeń, ignorancji i głupoty. Chroniąc dobre imię katolików, niesłusznie pomawianych kapłanów, prawdę historyczną o Polsce, naszą sztukę, dorobek materialny, naszą przyrodę, promując polski styl życia, wspierając misję Kościoła, zwłaszcza pomagając młodzieży w czerpaniu pięknych wzorców duchowych i rozwoju ekonomicznym, zapewniamy trwanie narodu.

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, o które nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której można się uchylić! Nie można zdezerterować” – św. Jan Paweł II na Westerplatte w czerwcu 1987 roku.

Kto działa z nami?

Przemysław Daszyk – Założyciel Fundacji Piękna Polska

Marek Latacz – Prezes Fundacji Piękna Polska

Dominik Cwikła – Członek Rady Fundacji

Ivona Tsydzik – Członkini Rady Fundacji